РЕГИОНАЛНО ТУРИСТИЧЕСКО ...
 

Регионално Туристическо Сдружение Върбица

Мисия на неправителствената организация

Насърчава и популяризира туризма и екологията на територията на Регион Върбица във всичките му аспекти; координира интересите и действията и да активизира инициативата на органи, организации и фирми, свързани с развитието на туризма и екологията.Участва и съдейства за развитие на туризма и екологията на местно равнище. Насърчава частната инициатива, съдейства за разработването и провеждането на местната туристическа и еко политика.Организира провеждане на семенари,кръгли маси,обучение,свързани с актуалните проблеми в региона. Да съдейства за привличане на български и чужди инвестиции.

Цели на организацията

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info